Báo cáo kết quả kiểm kê quốc gia PCB ngoài EVN

Việc kiểm kê PCB quốc gia ngoài ngành điện được thực hiện từ tháng 3/2013 cho đến tháng 4/2015. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Công ty TNHH MTV KHCN Hoàn Vũ – đơn vị tư vấn quản lý dự án kiểm kê PCB tại Việt Nam cho biết: Đây là kết quả kiểm kê PCB đầu tiên trong nhóm đối tượng ngoài EVN trên quy mô toàn quốc, với 9.006 mẫu thiết bị và dầu được kiểm kê, phân tích và dán nhãn.

Trong số 9.006 mẫu phân tích, đã có 421 mẫu thiết bị và 171 mẫu dầu thải phát hiện có PCB> hoặc = 5ppm (chiếm 4,6%, không kể mẫu dầu thải). Đợt kiểm kê này cũng đã thống kê được khối lượng dầu thải theo từng tỉnh thành cũng như theo khoảng nồng độ nhiễm PCB.

Kết quả kiểm kê các thiết bị và dầu lưu kho có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn tiêu hủy dầu thải và các chất thải có chứa PCB trong thời gian sắp tới.

Giám Đốc Điều Hành

  • Mr Phương
  • 0914.16.1819 Hoặc 0903.05.6989

Nhân viên kinh doanh

  • Ms Dư039.6807.640

Tư vấn môi trường

  • Ms Hằng098.588.6371
  • Ms Thuỷ0914.809.147