Giấy Phép Hành Nghề Quản Lý Chất Thải

Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015 - 1

Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-002 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-003

 

Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-004 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-005 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-006 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-007 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-008 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-009 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-010 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-011 Giấy phép hành nghề MTX HP 1662015-page-012

Giám Đốc Điều Hành

  • Mr Phương
  • 0914.16.1819 Hoặc 0903.05.6989

Nhân viên kinh doanh

  • Ms Hằng 028.3770.1202

Tư vấn môi trường

  • Ms Hằng098.588.6371
  • Ms Thuỷ0914.809.147