Giấy phép quản lý chất lượng ISO

Giấy phép quản lý chất lượng ISO (1)

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Giám Đốc Điều Hành

  • Mr Phương
  • 0914.16.1819 Hoặc 0903.05.6989

Nhân viên kinh doanh

  • Ms Tâm0167.885.6037

Tư vấn môi trường

  • Ms Hằng098.588.6371
  • Mr Du098.907.9007