CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cam kết bảo vệ môi trường là gì?

Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng động. Thông qua việc cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường dự án sẽ được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các phương án thích hợp bảo vệ môi trường.

 Đối tượng lập Cam kết bảo vệ môi trường?

Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP (quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường).

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình có phát sinh chất thải sản xuất.

Dự án thay đổi địa điểm thực hiện, thay đổi chủ sở hữu;

 Dự án không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký.

Dự án đã được đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng tiến hành cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất đến dưới mức quy định theo Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường?

 Đối với dự án đầu tư có hạng mục xây dựng công trình: chủ dự án phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Đối với các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư có hạng mục xây dựng công trình: chủ dự án hoặc chủ cơ sở phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Nội dung thực hiện:

Khảo sát, thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến dự án do chủ đầu tư cung cấp.

Xác định khối lượng và nguồn thải.

Lập hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường.

Nộp hồ sơ và trình duyệt tại Ủy Ban Nhân Dân Quận/Huyện địa phương.

Chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của cơ quan phê duyệt (nếu có).

Nhận thông báo xác nhận Cam kết Bảo vệ môi trường của Cơ quan phê duyệt.

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện lập hồ sơ và được phê duyệt là 30 ngày làm việc.

Để hiểu rõ hơn về dịch vụ tư vấn môi trường của chúng tôi, quý khách hàng vui lòng liên hệvới bộ phận kinh doanh để được tư vấn một cách chu đáo và nhiệt tình nhất.

Giám Đốc Điều Hành

  • Mr Phương
  • 0914.16.1819 Hoặc 0903.05.6989

Nhân viên kinh doanh

  • Ms Dư039.6807.640

Tư vấn môi trường

  • Ms Hằng098.588.6371
  • Ms Thuỷ0914.809.147