Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ Trà Vinh không ý thức về trách nhiệm môi trường

Một con đường ở thành phố Trà Vinh bị phá hủy khi một công ty xây dựng nhà máy xử lý nước thải gần đó. Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ trong tỉnh không thừa nhận mối liên kết giữa kinh doanh với môi trường và biến đổi khí hậu.

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các tỉnh ĐBSCL thuộc tỉnh Trà Vinh không ý thức được trách nhiệm xã hội và trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ môi trường.

Điều này đã được tiết lộ vào ngày 10 tháng 10 trong một cuộc khảo sát gần đây về nhận thức về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong số các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Dự án Phát triển DNNVV Trà Vinh và Viện Môi trường Nhiệt đới thực hiện.

Cuộc khảo sát cho thấy hơn 1.900 doanh nghiệp và hơn 60.000 hộ gia đình đang hoạt động tại Trà Vinh, với các DNNVV chiếm 98% tổng số.

Theo phó giám đốc Viện Lê Anh Kiên, phần lớn các DNVVN không thừa nhận mối liên hệ giữa kinh doanh với môi trường và biến đổi khí hậu; do đó, có một nhu cầu cấp thiết để thay đổi cách họ suy nghĩ và hành động đối với môi trường.

Hai tổ chức này đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức về trách nhiệm môi trường, bao gồm việc bắt đầu các khóa đào tạo do các cơ quan Nhà nước tổ chức để giáo dục các doanh nghiệp về luật bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước và an toàn vệ sinh lao động.

Họ cũng đã tư vấn cho việc gia tăng kiểm tra và trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các vi phạm liên quan đến môi trường.

Dự án Phát triển DNNVV Trà Vinh, được triển khai từ năm 2014 đến năm 2020, được hỗ trợ tài chính trị giá 215 tỷ đồng hoặc 12,1 triệu CAD, có lợi cho khoảng 200 doanh nghiệp và 194,000 người trong tỉnh.

Giám Đốc Điều Hành

  • Mr Phương
  • 0914.16.1819 Hoặc 0903.05.6989

Nhân viên kinh doanh

  • Ms Tâm0167.885.6037

Tư vấn môi trường

  • Ms Hằng098.588.6371
  • Mr Du098.907.9007