Thị trường các-bon cần thiết để đạt được mục tiêu giảm GHG

Theo ông Nguyễn Văn Tuệ – Giám đốc Sở Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu, thị trường carbon sẽ là một trong những phương tiện để Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) cam kết.

Một trang trại gió ở đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Bạc Liêu.

Tại một cuộc hội thảo gần đây về cơ chế thị trường các bon, Tue cho biết các nước đang phát triển như Việt Nam, tham gia vào thị trường các-bon là cơ hội để tiếp cận các công nghệ hiện đại, tạo ra nguồn thu tài chính và hợp tác với cộng đồng thế giới trong việc giảm phát thải khí nhà kính với biến đổi khí hậu.

Ông lưu ý: Xây dựng và phát triển thị trường các-bon cũng là một phần của các nỗ lực quốc tế để thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm hạn chế tăng nồng độ GHG trong bầu khí quyển với chi phí thấp.

Để giúp thực hiện Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Thay đổi Khí hậu, Nghị định thư Kyoto đề xuất cơ chế linh hoạt cho các nước phát triển và đang phát triển hợp tác để giảm phát thải khí nhà kính. Trong giai đoạn cam kết ban đầu của giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012, thị trường các-bon đã sôi động với Cơ chế tín dụng chung (JCM). Một số cơ chế tín dụng cacbon không nằm trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto, còn được gọi là các khoản tín dụng cacbon tự nguyện, cũng phát triển khá mạnh.

Tuy nhiên, số lượng các dự án JCM đã đăng ký mới đã giảm đáng kể kể từ năm 2013, do sự sửa đổi Doha đối với Nghị định thư Kyoto chưa có hiệu lực. Do đó, một số nước phát triển mua các khoản tín dụng carbon trong khuôn khổ JCM đã không bị buộc phải giảm phát thải khí nhà kính. Mặc dù một số cơ chế mới đã được xây dựng và thực hiện như JCM giữa Nhật Bản và một số đối tác, nhưng họ chỉ chạy trên cơ sở thử nghiệm và các khoản tín dụng cacbon hiện tại vẫn chưa được giao dịch trong thị trường các-bon.

Tại Hội nghị về khí hậu Paris 2012 hay COP 21, các nước tham gia đã thông qua các quy định về cơ chế mới để giúp giảm phát thải khí nhà kính và hỗ trợ phát triển bền vững.

Giám đốc Tue cho biết Việt Nam sẽ tham gia vào thị trường các bon thông qua Cơ chế Phát triển Sạch.

Trong chiến lược quốc gia về tham gia thị trường các bon sau năm 2020, Việt Nam sẽ xây dựng các dự án giảm lượng khí nhà kính tự nguyện và kế hoạch hành động giảm nhẹ hợp lý quốc gia. Để làm được điều đó, nó sẽ đánh giá tiềm năng giảm phát thải và hoàn thiện khuôn khổ chính sách cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến các dự án cácbon.

Việt Nam cũng sẽ ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư, hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh tín dụng cacbon và nâng cao năng lực đo lường, báo cáo và thẩm tra, qua đó giúp đất nước sẵn sàng hội nhập sâu vào thị trường các-bon toàn cầu.

Giám Đốc Điều Hành

  • Mr Phương
  • 0914.16.1819 Hoặc 0903.05.6989

Nhân viên kinh doanh

  • Ms Dư016.968.07640

Tư vấn môi trường

  • Ms Hằng098.588.6371
  • Mr Du098.907.9007